Fenntartó:

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
email: balassagyarmat@kk.gov.hu
Weboldal: http://kk.gov.hu/balassagyarmat
Telefon: 35/795-203


"Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha.
Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek."
(Móra Ferenc)


A kiválasztott pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

EFOP-1.3.9-17-2017-00064
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00064
A kedvezményezett neve: Balassagyarmati Tankerületi Központ
A projekt címe: "Iskolaközpontú helyi együttműködések az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskolában"
A szerződött támogatás összege: 74.890.000,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban):
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.02. hó
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt az Endrefalvi Móra Ferenc Általános Iskolában valósul meg. Az iskola alapvető céljai (oktatás, nevelés) megvalósítása mellett kiemelt szerepet tölt be a helyi társadalom életében. Az általános iskola Endrefalva közösségi és információs csomópontjaként működik, hiszen nemcsak az odajáró gyerekek életét szervezi, hanem azon keresztül a szülőket, nagyszülőket is bevonják az iskolai programok, események sorába. Ennélfogva a projekt keretében elsősorban olyan programokat kívánunk megszervezni, amelyekkel a legszélesebb körben tudjuk megmozgatni a helyi lakosságot, és a legnagyobb hatást tudjuk gyakorolni Endrefalva közösségi életére. Iskolánk három feladatellátási helyen működik három településen. Elsősorban a székhely intézményben tervezzük megvalósítani a projekteket, de természetesen a másik két telephelyünkön is valósulnak meg programok.

Az alábbi hat tevékenység köré szervezzük a programokat:
1. Sporttevékenységek (pl.: csapatversenyek stb.) előkészítése és megvalósítása Képek
2. Hagyományőrző tevékenységek (pl.: szüreti farsang, település jeles napjai, néptánc csoport) Képek
3. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: főzőklub, egészségügyi alapismeretek) Képek
4. Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. pénzügyi ismeretek) Képek
5. Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: természetjárás, faültetés, közösségi kert) Képek
6. Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők) Képek

Mindezeken az alábbiak is lebonyolításra kerülnek:
a.) Jó gyakorlat, műhelytalálkozók: A helyi, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása. Képek
b.) b) Konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi-, térségi szereplők (ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása. Képek