Fenntartó:

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
email: balassagyarmat@kk.gov.hu
Weboldal: http://kk.gov.hu/balassagyarmat
Telefon: 35/795-203


"Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha.
Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek."
(Móra Ferenc)


A kiválasztott pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0303
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0303
A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A projekt címe: „Ép testben ép lélek”- tevékenyen együtt az egészséges jövőért
A szerződött támogatás összege: 11.999.315,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2015.10.31.
A projekt tartalmának bemutatása: Az „Ép testben ép lélek” – tevékenyen együtt az egészséges jövőért projekt a diákok egészséges életmódra nevelését, az egészségtudatos magatartás kialakítását segítő tevékenységeket támogatja, de fejleszti az idegen nyelvi, informatikai kompetenciákat, valamint a közlekedési ismeretek hatékonyabb elsajátítását is. Megerősíti a környezeti nevelés céljait, annak feladatait. A különböző területeken megvalósult programok segítik a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását, iskolai teljesítményük javulását, annak következtében sikeresebbé válhatnak az országos méréseken is. Intézményünkben a tanulóink többsége halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között él. Feladatunk a gyerekeket olyan ismeretekkel, tulajdonságokkal felvértezni, amelyekkel képesek lesznek a társadalmi beilleszkedésre, családalapításra és családfenntartásra. Célunk az ingerszegény környezetben élő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása, műveltségük megalapozása, készségeik, képességeik fejlesztése, felzárkóztatás és a tehetséggondozás. A projekt hiányt pótol és lehetőséget biztosít a tanórán kívül foglakozások, tevékenységek szélesítésével, kiegészítésével. A továbbképzési lehetőségek a pedagógusok szakmai, módszertani továbbfejlődését, megújulását támogatják.