Fenntartó:

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
email: balassagyarmat@kk.gov.hu
Weboldal: http://kk.gov.hu/balassagyarmat
Telefon: 35/795-203


"Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha.
Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek."
(Móra Ferenc)


Aktuális események, felhívások, közlemények

Ebben a menüpontban aktuális eseményeinkről, közleményekről tájékozódhat

SORON KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK:

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor a HH / HHH tanulók részére. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges.

A csomagok kiosztása tervek szerint a 2020/2021-es tanév kezdése előtt, de legkésőbb a tanév első napján megtörténik, a kiosztás helyéről és pontos idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az étvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával. A tanszercsomag osztás feltétele a jegyző által kiállított igazolás a halmozottan hátrányos helyzetről. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel, kérjük forduljanak intézményünkhöz.
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Alábbiakban tesszük közzé iskolánk Digitális munkarend Adatkezelési tájékoztatóját és egy Útmutatót a Digitális oktatás során megvalósuló adatkezelésről.
Digitális munkarend ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÚTMUTATÓ digitális oktatás során megvalósuló adatkezelésről.

Üdvözlettel:
Antalné Varga Katalin igazgató


Felhívás!
A Balassagyarmati Tankerületi Központ felvételi körzeteket tartalmazó hivatalos tankerületi linkje:
Általános iskolai felvételi körzetek kijelölése a 2020/2021-es tanévre.

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola, 3165 Endrefalva, Béke út 4-6. Körzethatár: Endrefalva, az 5-8. évfolyamon Szécsényfelfalu, Piliny
Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Pilinyi Telephelye, 3134 Piliny, Tarjáni út 5. Körzethatár: Az 1-4. évfolyamon Piliny
Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Szécsényfelfalui Telephelye, 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 28. Körzethatár: Az 1-4. évfolyamon Szécsényfelfalu
FELHÍVÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA!

Koronavírus tájékoztató
2020-03-12

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

• A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/

• Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)

• Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu)./ internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).

• Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.

• Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
o konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
o a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
o amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Üdvözlettel:
Klebelsberg Központ
Koronavírus tájékoztató (letölthető pdf formátum)ÉRTESÍTÉS!!!
Intézményünkben a 2020/2021-es tanévben a A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi, jogi személyek:

Endrefalva:
Magyar Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia hitoktató (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)
Piliny:
Magyar Katolikus Egyház; Képviselője: Dénes Katalin hitoktató (3162 Ságújfalu, Kossuth u. 5., e-mail: katalin.denes@freemail.hu)
Szécsényfelfalu:
Magyar Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia hitoktató (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)

Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgató


Tisztelt Szülők!
Az Etika/hit- és erkölcstan tantárgy 2020/2021-as tanévi szervezéséhez egyeztetve az egyházakkal ( Magyar Katolikus Egyház, Hit Gyülekezete Egyház) a következő tájékoztató napok kerültek kijelölésre, ahová minden 1-8. évfolyamos tanuló szüleit szeretettel várunk az alábbi helyszíneken:
2019.03.03. (kedd) 16.00 Endrefalva
2019.03.06. (péntek) 16.00 Piliny
2018.03.10. (kedd) 16.00 Szécsényfelfalu
Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgató


KÖZELEG A FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet, hogy az elkövetkező napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fokozottan figyeljen a tanulmányi eredmények miatt esetlegesen szorongó tanulókra!
Rendőrségi tájékoztató

Antalné Varga Katalin
igazgató


KÖZLEMÉNY!!!
Intézményünkben a 2019/2020-as tanévben a A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi, jogi személyek:

Endrefalva:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)
2. A Hit Gyülekezete; Képviselője: Godó Renáta (tel.: 30/521-78-72 e-mail: goretta@freemail.hu)

Piliny:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Dénes Katalin (3162 Ságújfalu, Kossuth u. 5., e-mail: katalin.denes@freemail.hu)

Szécsényfelfalu:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)

Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgató


Intézményvezető választás 2019

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján 2019. február 25-én, az Emberi Erőforrások Minisztere által sor került az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) pályázat kiírására. A Balassagyarmati Tankerületi Központ Igazgatója 2019. április 1-én kelt levelében tájékoztatta az iskola Előkészítő Bizottságát arról, hogy a megadott határidőig 1 fő pályázott az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására:

Antalné Varga Katalin

A fenntartó felkérte az Előkészítő Bizottságot az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó eljárás lefolytatására, valamint a pályázati anyagot továbbította a véleményezési joggal rendelkezők számára.

Menetrend:
I. 2019.04.12. 14 óra – DÖK ülés
II. 2019. 04.15. 14 óra – Előkészítő nevelőtestületi értekezlet
III. 2019.04.15. 15 óra – Előkészítő alkalmazotti értekezlet
IV. 2019.04.29. 16 óra - Intézményi tanács véleményalkotó értekezlete
V. 2019.04.30. 15 óra – Szülői szervezet véleményalkotó értekezlete
VI. 2019.04.30. 15.30 óra – Véleményező alkalmazotti értekezlet
VII. 2019.04.30. 16 óra – Véleményező nevelőtestületi értekezlet

Pályázati véleményező értekezletek jegyzőkönyvei:
DÖK
Intézményi tanács
Szülői munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Alkalmazottak
NevelőtestületFELHÍVÁS az általános iskolába történő BEIRATÁSRA!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.)
- 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óraig
- 2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra óráig

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Pilinyi Telephelye (3134 Piliny, Tarjáni út 5.)
- 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óraig
- 2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra óráig

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Szécsényfelfalui Telephelye (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 28.)
- 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óraig
- 2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgatóÉRTESÍTÉS!!!
Tisztelt Szülők! Az Etika/hit- és erkölcstan tantárgy 2019/2020-as tanévi szervezéséhez egyeztetve az egyházakkal (Római Katolikus Egyház, A Hit Gyülekezet) a következő tájékoztató napok kerültek kijelölésre, ahová minden 1-8. évfolyamos tanuló szüleit szeretettel várunk az alábbi helyszíneken:

2019.03.05. (kedd) 16.00 Endrefalva


2019.03.06. (szerda) 16.00 Piliny


2018.03.12. (kedd) 16.00 Szécsényfelfalu


Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgatóÉRTESÍTÉS HPV (méhnyakrák) MEGELŐZÉSRŐL, INGYENES VÉDŐOLTÁSRÓL!!!

A méhnyakrák az egyik olyan daganatos megbetegedés ami védőoltással megelőzhető!
A 45 év alatti nők második leggyakoribb daganatos betegsége a méhnyakrák. A méhnyakrákot a HPV (humán papillomavírus) rákkeltő típusai okozzák, amelyek leggyakoribb típusai ellen Magyarországon INGYENES védőoltást vehetnek igénybe a 7.osztályos lányok.
Ön is megadhatja az esélyt 7. osztályos lányának, hogy felnőttként ne alakuljon ki nála méhnyakrák!
HPV szóróanyag

A nyilatkozat leadásának határideje: 2018. szeptember 12. !!!
Tájékoztató és Szülői/Gondviselői nyilatkozat
ÉRTESÍTÉS!!!
BEIRATKOZÁS
Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2018/2019. tanévre az általános iskolai beiratkozásra két időpont került kijelölésre:
Endrefalva
- 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
- 2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között
Piliny
- 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
- 2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között
Szécsényfelfalu
- 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
- 2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között
Tisztelettel: Antalné VArga Katalin igazgatóÉRTESÍTÉS!!!
Tisztelt Szülők! Az Etika/hit- és erkölcstan tantárgy 2018/2019-as tanév szervezéséhez egyeztetve az egyházakkal a következő tájékoztató nap kerül kijelölésre, ahová minden 1-8. évfolyamos tanuló szüleit szeretettel várunk az alábbi helyszíneken:

2018.03.07. (szerda) 15.30 Endrefalva
A Római Katolikus Egyház részéről Bódiné Tóth Szilvia, hitoktató; Hit Gyülekezete részéről: Gyöngyösi István.

2018.03.12. (hétfő) 15.30 Szécsényfelfalu
A Római Katolikus Egyház részéről Bódiné Tóth Szilvia, hitoktató.

2018.03.05. (hétfő) 16.00 Piliny
A Római Katolikus Egyház részéről Dénes Katalin, hitoktató.

Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgatóFELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.) ENDREFALVA
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PILINYI TELEPHELYE (3134 Piliny, Tarjáni út 5.) PILINY
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS SZÉCSÉNYFELFALUI TELEPHELYE (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 28.) SZÉCSÉNYFELFALU
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2017/2018-as tanávre


KÖZLEMÉNY!!!
Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben a Az Etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi, jogi személyek:
Endrefalva:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)
2. A Hit Gyülekezete; Képviselője: Godó Renáta (tel.: 30/521-78-72 e-mail: goretta@freemail.hu)
Piliny:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Dénes Katalin (3162 Ságújfalu, Kossuth u. 5., e-mail: katalin.denes@freemail.hu)
Szécsényfelfalu:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)
ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Oman Lajos r. alezredes
Szolgálati hely: Szécsényi Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06/32/372-255, 65-69-es mellék
E-mail cím:drogmegelozes.szecsenyrk@nograd.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hó 2. keddje 15:00-16:00
Szécsény, Rákóczi út 66., 216. iroda
Telefonos ügyelet ideje:minden hónap 1. és 3. keddje 15:00-16:00

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!


folyamatosan szerkesztve